Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 21
...8. Khen thưởng và xử lý vi phạm             9. Điều khoản thi hành NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2003/NĐ-CP             1. Những quy định chung...
...Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001.     + Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.     + Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng...
Căn cứ khoản 2, điều 12 – Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 củaChính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy vàchữa cháy về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với phươngtiện giao thông cơ giới có quy định: ”Phương tiện giao thông cơ giới cóyêu cầu đặc biệt...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 16
...cảnh ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hoặc sân bay Nội Bài.Tổng cục Hải quan đã có nhiều biện pháp để giáo dục tư tưởng cho cán bộ công chức khi thi hành công vụ Cụ thể là Tổng cục đã đề ra 10 giải pháp chống phiền hà sách nhiễu tiêu cực tháng 6/2004 10 điều kỷ cương của công chức Hải quan tháng...
...cháy cho các cơ sở công trình thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy và Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy cũng như các quy định của Luật Xây dựng mới ban hành chúng tôi đề xuất một số giải pháp đối với công...
...nhất cho hội thao kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy 15 năm ldquo Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy&rdquo 10 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 05 năm thành lập Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh Qua cuộc họp lãnh đạo UBND Quận đã triển...