Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
... 2  -  van tiết lưu 3 – pittong 4 – Lo xo chính 5 – Van an toàn tác động trực tiếp      6 – Phần tử điều chỉnh: thiết lập áp suất định mức     Nguyên lý hoạt động:   Khi áp suất cửa vào Van PV
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 24
...viên trong bộ phận kỹ thuật Lập kế hoạch đào tạo và hướng dẫn nhân viên trong bộ phận nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả công việc cho nhân viên Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các bộ phận trong Công ty để nâng cao hiệu quả công việc Chịu trách nhiệm trước Công ty về những sai phạm của nhân...
...tới 192.168.1.150 Web server tại đây sẽ đảm nhận nhiệm vụ lắng nghe tín hiệu tại cổng 80 này và phản hồi Nhưng bên cạnh đó người dùng còn có thể thiết lập router để khi truy cập qua cổng 10,000 thì tín hiệu sẽ chuyển trực tiếp đến máy tính khác địa chỉ 192.168.1.250 đồng thời cũng tại cổng 80 Nếu...
...có máy chủ chạy dịch vụ Web server thì địa chỉ IP trong hộp thoại Inside IP là địa chỉ của máy chủ Web server đó Trong hộp thoại Outside IP nên thiết lập địa chỉ là 0.0.0.0 trừ khi bạn có nhiều địa chỉ IP ngoài Hầu hết người sử dụng không có địa chỉ IP ngoài Nếu bạn có nhiều địa chỉ IP ngoài bạn...