Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...“đánh” vào tai nghe và đây cũng tạo ra âm thanh gió rít (có thể nhầm với tiếng rò rỉ).- Tiếng ồn của tạp âm như tiếng gió, lò sưởi, thiết bị điều hòa không khí, tiếng chó sủa…Mặt khác, thời gian làm việc của công nhân dò bể luôn là ban đêm, bởi đó là lúc tốt nhất để “lọc” bớt những âm thanh...