Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...thức về ngành nước mà còn phải có kinh nghiệm trong công việc. Đó cũng là những người nắm vững địa hình, môi trường, thời gian lắp đặt đường ống kể cả các hệ thống khác như cống thoát nước, đường cáp điện hay các thiết bị tạo ra âm thanh khác. Ngày nay thiết bị hiện đại về sóng âm đã giúp ích...