Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 4
...m ); - Theo cách đặt ống: ống đặt lộ thiên, ống chôn dưới đất. Trong xây dựng trạm bơm thường hay dùng ống bê tông cốt thép đúc tại chỗ hoặc đúc sẵn có cột nước thấp và ống bằng thép có cột nước cao hơn. Nội dung các bước thiết kế đường ống đẩy gồm những...
...đơn vị trực thuộc Công ty tất cả CB-CNV đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ bố trí đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu lãnh đạo các đơn vị đã ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC với Giám đốc Công ty...
...cứu hộ trên cao của lực lượng phòng cháy chuyên nghiệp tính sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ trong việc chữa cháy hướng dẫn thoát nạn an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra Phòng Cảnh sát PC&CC quận 4 xây dựng và triển khai kế...