Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...nước vẫn đang dược áp dụng có hiệu quả tại các doanh nghiệp cấp nước là dò bể. Dò bể là “tìm” dòng nước bị rò rỉ ngầm dưới mặt đường, từ đường ống dẫn nước, có thể là ống ngánh, ống phân phối hay ống truyền tải, bằng cách “khảo sát âm thanh” của dòng nước rò rỉ. Phương pháp khảo sát âm thanh...