Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
...Khiđồng thời có nhiều điều kiện đặc trưng của môi trường (Bảng 3) thìđường dây dẫn điện phải thỏa mãn tất cả các điều kiện đó.             2.3.Cách điện của dây dẫn, cáp điện dùng trong...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...lấy nước lớn hơn 200 m thì dùng cầu phao, còn khi khoảng cách nhỏ hơn thì xây cầu để đi lại. Công trình lấy nước từ hồ chứa. Tất cả những điều đã trình bày ở phần công trình lấy nước sông đều áp dụng được cho công trình lấy nước từ hồ. Các hồ chứa nước...
...là chính nhưng luôn sẵn sàng chữa cháy nhanh nhất&rdquo Nói về vấn đề này trong những năm qua tại các đơn vị trực thuộc Công ty tất cả CB-CNV đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ bố trí đầy đủ phương...