Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 3
...kính trong của ống, cm; Htt - cột nước tính toán, m. Chiều sâu lớp đất phủ ống lấy ít nhất 0,8 m đối với những nơi có phương tiện vận tải qua lại, còn những khu đất khác thì phủ lớp đất trên ống là ít nhất là 0,5 m. Hình 14 graphics14.png Hình 14...
...tất cả CB-CNV đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ bố trí đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu lãnh đạo các đơn vị đã ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC với Giám đốc Công ty Công ty tham gia hội thi tìm...
...cháy 121 xe mô tô ô tô mini chữa cháy và hơn 240.644 bình chữa cháy xách tay các loại Có thể nói chưa lúc nào mà lực lượng phương tiện PCCC của TP lại phát triển và mạnh như hiện nay 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh ban hành Pháp lệnh Quy định việc...