Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
Công trình xây dựng mới Trường Nguyễn Hiền, gói thầu được ký HĐ qua Công ty Cổ Phần Xây Dựng Gia ThyGói thầu:- Báo cháy tự động.- Cấp nước chữa cháy. THÔNG TIN DỰ ÁN Công trình: Trường Nguyễn Hiền Quận 11 Chủ đầu tư: BQLDA Xây Dựng Quận 11 Địa điểm: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh Thời gian thi công: Dự...