Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...lá cà&rdquo với ldquo;giặc lửa&rdquo để cứu người cứu tài sản Đó cũng là câu thường nói của các cán bộ chiến sĩ chữa cháy ám chỉ sự hiểm nguy của nghề Một đám cháy và khung cảnh mà nó tạo ra luôn tạo nên cảm giác gì đó rất khó tả tôi như đã nghe được lời thầm khen của người dân dành cho...
...lá cà&rdquo với ldquo;giặc lửa&rdquo để cứu người cứu tài sản Đó cũng là câu thường nói của các cán bộ chiến sĩ chữa cháy ám chỉ sự hiểm nguy của nghề Một đám cháy và khung cảnh mà nó tạo ra luôn tạo nên cảm giác gì đó rất khó tả tôi như đã nghe được lời thầm khen của người dân dành cho...