Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 33
...từ ngày 13/05 đến 15/05/ 2011. CÔNG TY TNHH T-M CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc Số TB oOo Tp.HCM ngày 12 tháng 5 năm 2011 V/v:Công ty tổ chức cho cán bộ CNV đi nghỉ mát ngày 13 đến 15/5/2011 Căn cứ theo quy định số 29-04/QĐ của Ban Giám Đốc Công ty TNHH T-M được ký...
...Công ty Cổ Phần T-M xin thông báo về việc tăng vốn điều lệ như sau Vốn điều lệ cũ 22.000.000.000 Hai mươi hai tỷ đồng Vốn điều lệ mới 39.000.000.000 Ba mươi chín tỷ đồng Tp Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 09 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN T-M http://tmpccc.com/uploads/CONG_VAN_THAY_DOI_TEN_CTY.pdf Tải nội dung
...cháy và cứu nạn cứu hộ cũng là một trong những nhiệm vụ cấp bách cần được thực hiện trong tình hình hiện nay Thực hiện chương trình công tác năm 2011 của Phòng Cảnh sát PC&CC Huyện Cần Giờ đã chủ động phối hợp Trung tâm dã ngoại thanh thiếu nhi Huyện Cần Giờ xây dựng Kế hoạch số 25/KH-PCH.CG...