Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 8
...T-M Hạng mục thi công: - Hệ thống cấp nước chữa cháy - Hê thống báo cháy Thời gian thi công: Thi công: tháng 01 năm 2008 Hoàn thiện: tháng 05 năm 2009 Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 12 năm 2007. - Hợp đồng được ký qua công ty xây...
...thi công PCCC: Công ty Cổ phần T-M Hạng mục thi công: - Hệ thống cấp nước chữa cháy - Hệ thống chống sét Thời gian thi công: Thi công: tháng 03 năm 2009 Hoàn thiện: tháng 07 năm 2009 Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 11 năm 2008. - Hợp...
...thi công PCCC: Công ty Cổ phần T-M Hạng mục thi công: - Hệ thống cấp nước chữa cháy - Hệ thống chống sét Thời gian thi công: Thi công: tháng 03 năm 2009 Hoàn thiện: tháng 07 năm 2009 Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 01 năm 2009. - Hợp...