Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...ra tại lổ thủng, âm thanh này bao gồm âm thanh của dòng nước chảy, âm thanh va chạm, ma sát, âm thanh rung động của ống.Một trong những biện pháp cổ điển chống thất thoát nước vẫn đang dược áp dụng có hiệu quả tại các doanh nghiệp cấp nước là dò bể. Dò bể là “tìm” dòng nước bị rò rỉ ngầm dưới mặt...