Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
...dụng thiết bị tiêu thụ điện phải:             8.5.1.Đặt các thiết bị tiêu thụ điện(bàn là, lò sưởi điện, bếp điện…) trên nền làmbằng vật liệu không cháy và đúng nơi quy định của thủ trưởng đơn vị....
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...rỉ).- Tiếng gió thổi “đánh” vào tai nghe và đây cũng tạo ra âm thanh gió rít (có thể nhầm với tiếng rò rỉ).- Tiếng ồn của tạp âm như tiếng gió, lò sưởi, thiết bị điều hòa không khí, tiếng chó sủa…Mặt khác, thời gian làm việc của công nhân dò bể luôn là ban đêm, bởi đó là lúc tốt nhất để “lọc”...