Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...của một cá nhân Sẽ là một chủ doanh nghiệp của riêng mình Hay là một nhà đầu tư cá nhân Hay là sẽ là Chủ tịch HĐQT của chính công ty mình đã làm thuê Viết ra như vậy để thấy rằng mối quan hệ thợ ông chủ là một mối quan hệ nhiều lớp và từ thợ trở thành ông chủ đòi hỏi thời gian tiền bạc và rất...