Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
...điện phải thích hợp với các điều kiện môi trường, mang tính chấtsử dụng và đặc điểm kiến trúc công trình cũng như các yếu cầu vềkỹ thuật an toàn và phòng chống cháy ở những nơi có nguy hiểm vềcháy phải theo các yêu cầu ở Bảng 2:  ...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 6
...quan trọng của trạm bơm, bởi vậy thành phần, kết cấu và vị trí đặt của các thành phần cần phải thông qua so sánh kinh tế - kỹ thuật một số phương án hợp lý có xét đến điều kiện tự nhiên và điều kiện khai thác các công trình tương tự và sử dụng tương lai...
...Một số hình ảnh Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2011 Phòng Hướng dẫn Chỉ đạo về Phòng cháy
/uploads/news/source Thiếu tướng Trần Triều Dương Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội thao /uploads/news/source Đồng chí Lê Minh Trí Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thao /uploads/news/source /uploads/news/source Các đồng chí lãnh đạo tham dự Hội thao...