Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...chữa cháy chuyên trách và sử dụng tại chỗ cho tất cả công nhân viên tại nơi sản xuất Trong 10 năm qua chỉ có một vụ cháy xe khách hàng tại Cửa hàng xăng dầu do bất cẩn của khách hàng nhưng CB-CNV tại cửa hàng đã kịp thời dập tắt nên không có thiệt hại về...