Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 8
...tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận Tân Bình, Đơn vị Tư Vấn Thiết kế: Công ty Thiết kế T-H, Đơn vị Xây dựng: Công ty CP xây dựng Gia Thy, Đơn vị thi công PCCC: Công ty Cổ phần T-M Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận Tân Bình Đơn vị Tư Vấn Thiết kế: Công ty...
Công trình xây dựng mới Trường Phường 5 Quận 8, gói thầu ký HĐ qua công ty cổ phần xây dựng Gia Thy Gói thầu: - Báo cháy tự động. - Cấp nước chữa cháy. THÔNG TIN DỰ ÁN Công trình: Trường Phường 5, Quận 8 Chủ đầu tư: BQLDA Xây Dựng Quận 8 Địa điểm: Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh Thời gian thi công: Dự kiến...
Công trình xây dựng mới Trường Nguyễn Hiền, gói thầu được ký HĐ qua Công ty Cổ Phần Xây Dựng Gia ThyGói thầu:- Báo cháy tự động.- Cấp nước chữa cháy. THÔNG TIN DỰ ÁN Công trình: Trường Nguyễn Hiền Quận 11 Chủ đầu tư: BQLDA Xây Dựng Quận 11 Địa điểm: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh Thời gian thi công: Dự...