Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
...khí) để tạo ra một loại bọt chữa cháy có đủ tính năng, sẵn sàng phun lên bề mặt vật gây cháy và dập tắt cháy Vài Loại Bọt (thông dụng): Foam AFFF là chất bọt mà sẽ tạo ra một màn sương phủ trên mặt phẳng của nhiên liệu có hydrocarbon. Foam ARC (alcohol-resistant concentrate) là chất bọt...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...không khí) để tạo ra một loại bọt chữa cháy có đủ tính năng, sẵn sàng phun lên bề mặt vật gây cháy và dập tắt cháy Vài Loại Bọt (thông dụng): Foam AFFF là chất bọt mà sẽ tạo ra một màn sương phủ trên mặt phẳng của nhiên liệu có hydrocarbon. Foam ARC (alcohol-resistant concentrate) là chất bọt...
Dung dịch Foam Progard http://tmpccc.com/uploads/Products_tm/cc_foam/PROGARD-%203%25%20Aqueous%20Film%20Forming%203%25AFFF.pdf Dung dịch Foam AFFF 3% 3% Aqueous film forming Foam concentrate...
Kết quả tìm kiếm trên "Video": 1
Công nghệ chữa cháy bằng bọt có thể dập tắt đáp cháy một cách nhanh chóng