Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...nhân thành đạt 16 tuổi tôi đã kinh doanh gọi là buôn bán thôi và cũng kiếm được tiền trang trải cho tiêu xài cá nhân từ đó Lúc ấy tôi là một con buôn chính hiệu Một đồng vốn phải đẻ ra ba đồng lời thuận mua vừa bán Thế rồi cái suy nghĩ con buôn ấy phát triển dần theo năm tháng khi tôi trưởng...