Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 4
...để sử dụng trên các máy tính khác có cùng phiên bản Office Để thực hiện các bạn chọn phần Customize Ribbon ở phía dưới bảng điều khiển và nhấn Import/Export Export all customizations sau đó lưu file này tại...
...hoặc Control + click Mac tại bất cứ vị trí nào trên bức ảnh để hiển thị bảng Gradient Picker tại đây các bạn chọn phần Black to White xếp thứ 3 từ trái sang phải hàng trên cùng...
...Sau đó nhấn vào biểu tượng Layer Styles ở phía dưới http://www.quantrimang.com.vn/photos/image/052011/27/bubble--07.jpg Chọn phần Inner Glow từ menu hiển thị http://www.quantrimang.com.vn/photos/image/052011/27/bubble--08.jpg Cửa sổ điều khiển Layer Style của Photoshop...