Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...căn lề Align Ctrl + F3 để căn nó vào chính giữa nền http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/012007/06/Flash1.jpg Bước 5 Chọn frame 80 của layer picture và nhấn phím F5 Bước 6 Thêm một layer mới với tên là line1 Chọn layer mới sử dụng...