Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 3
...có đặc điểm là tháo tự chảy từ mạng lưới tiêu. Công trình lấy nước cho trạm bơm phục vụ nông thôn và công nghiệp yêu cầu chất lượng nước sạch và làm việc liên tục trong cả năm; - Phân loại công trình lấy nước theo nguồn nước: công trình lấy nước từ sông,...
...tốt Luật PCCC và qui chế PCCC của Tổng công ty xăng dầu Việt nam Công ty xăng dầu khu vực II đã đảm bảo an toàn PCCC nâng cao chất lượng nguồn nhân lực coi đây là chất lượng nguồn nhân lực là động lực phát triển Công ty Với phương châm ldquo;phòng là chính nhưng...
...trị kinh tế văn hóa của cả nước đặc biệt là phát triển kinh tế luôn đứng hàng đầu với tốc độ nhanh về cả số lượng và chất lượng Từ đó nguy cơ cháy nổ cũng luôn luôn tiềm ẩn Chính vì vậy công tác PCCC được Đảng bộ và chính quyền TP đặc biệt quan tâm...