Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN     Số:  41/2007/TTLT-BTC-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         Hà Nội, ngày 24 tháng  4  năm 2007    THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều...
Kết quả tìm kiếm trên "Giải pháp": 1
Côngtác phòng cháy chữa cháy có liên quan chặt chẽ với quá trình phát triểnkinh tế - xã hội của đất nước. Hơn 20 năm qua thực hiện đường lối đổimới của Đảng, kinh tế - xã hội nước ta đã có những bước phát triển mạnhmẽ. Nền kinh tế tăng trưởng khá cao và  tươngđối ổn định. Cùng với sự phát...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
...phát triển nhanh chóng như ngày nay. Thế hệ camera tân tiến nhất hiện nay là loại camera IP, liên lạc qua mạng internet. Với camera này, từ bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn cũng có thể liên lạc được với các đối tác của mình cả bằng hình ảnh và âm thanh. Nó không chỉ giữ vai trò giám sát bình...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 6
...phát triển nhanh chóng như ngày nay. Thế hệ camera tân tiến nhất hiện nay là loại camera IP, liên lạc qua mạng internet. Với camera này, từ bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn cũng có thể liên lạc được với các đối tác của mình cả bằng hình ảnh và âm thanh. Nó không chỉ giữ vai trò giám sát bình...
...là một thời để nhớ để thương đậm sâu trong ký ức nơi đã rèn luyện để tôi bước vào đời.Mùa xuân về cho tôi gửi lòng tri ân tới các thầy cô giáo các CBCNV nhà trường những người tôi hằng kính trọng mến yêu Dù phải xa nơi này ở bất cứ nơi đâu nhưng Trường Đại học PCCC vẫn mãi mãi trong ký ức của tôi
...nào theo yêu cầu của chủ nhân Hệ thống điều khiển qua điện thoại Dễ dàng điều khiển 10 nhóm thiết bị điện trong nhà qua mạng điện thoại từ bất cứ nơi nào chỉ bằng một cuộc gọi Bạn có thể kích hoạt các hệ thống báo động và khi ngôi nhà bạn có sự cố như trộm cháy hay có người cần giúp đỡ hệ thống...