Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
...cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 5
...Minh lần thứ II nhiệm kỳ 2011 ndash 2016 mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2016 nêu rõ Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy công tác Hội và phong trào phụ nữ từng bước được kiện toàn về tổ chức đổi mới nội dung phương thức hoạt động nâng cao chất lượng hiệu quả...
...Đạt Huy Chương Vàng Đẹp quá hơn mọi khẩu hiệu sự tận tụy trách nhiệm lòng dũng cảm trước mọi hiểm nguy phải chăng đó là kết quả từ sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc Sở của đồng chí Thiếu tướng Trần Triều Dương Bí thư Đảng ủy ndash Giám đốc Sở ldquo;Xây dựng phong cách người Cảnh sát PCCC tận...
...pháp luật nói chung pháp luật về phòng cháy và chữa cháy nói riêng Tạo tinh thần đoàn kết thống nhất đối với các chủ trương đường lối chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước là diễn đàn để cho nhân dân công nhân viên và người lao động đề xuất các giải pháp đẩy mạnh kiện toàn và luôn nâng cao ý...