Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...sai như nêu trên. Và đây cũng là một trong những lý do rất khó khăn để đào tạo một công nhân dò bể lành nghề. Vì vậy, công nhân dò bể thường là những người làm việc lâu năm và không dễ gì đào tạo được; như ông Phạm Thế Đức, là công nhân bậc cao (đã nghỉ hưu) về dò bể đêm của Công ty cổ phần Cấp...