Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...ống, độ dày thành ống, áp lực nước, hình dạng của lổ thủng và các điều kiện khác. Âm thanh rò rỉ cũng không giống nhau, có thể là tầm trung đôi khi là tầm cao bị hấp thụ vào trong lòng đất, do điều kiện về thổ những, độ nén của nền đất nơi có dòng nước rò rỉ tiếp xúc. Những người thợ chưa kinh...