Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 5
... - Alarm verification type. - Name plate and a digital display for alarmed zones. - Programmable output signal. - Ni-Cd stand-by battery built in. - Handset built in for maintenance. - Programmable function at site. - Automatic self-checking. - Various test facilities for maintenance. ...
...- Alarm verification type. - Name plate and a digital display for alarmed zones. - Programmable output signal. - Ni-Cd stand-by battery built in. - Handset built in for maintenance. - Programmable function at site. - Automatic self-checking. - Various test facilities for...
...reliable and easy to adjust and maintain. •    Màng chắn được cấu tạo bằng Nylon và cao su, tạo sự bền vững và chính xác. Built in Nylon reinforced diaphragm for strength and accuracy. •    Đặc điểm của bộ van điều khiển(Pilot) là dễ hoạt động và điều khiển...