Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 24
...của đơn vị. Chú thích: Các doanhnghiệp có các cơ sở sản xuất, chế biến cửa hàng kinh doanh phân tán, nhỏ, lẻ códiện tích dưới 50m2 thì chỉ cần ban hành văn bản ở dạng hướng dẫnhoặc nội quy PCCC. 3.2. Phương án PCCC cấpcơ sở do doanh nghiệp soạn thảo trước khi ban hành phải thông qua cơ quan...
...1- Khi thiết kế các hệ thống cấp nước cònphải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.             2.- Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy lấy theo TCVN2622-1978....
...kinh doanh của cơ sở để lập các phương án PCCC, phương án sơ tán khi cócháy, tổ chức ký cam kết về công tác PCCC với các hộ kinh doanh và ban hành cácbản hướng dẫn, nội dung PCCC cho các quầy, sạp và các gian hàng, kho hàng hóa …có tại cơ sở....
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 17
...như Bảo Việt Bảo Minh AAA Những vi phạm qui định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ bị xử lý ra sao Do thông tư hướng dẫn nghị định 130 mới được ban hành nên từ đây đến cuối năm chúng tôi chủ yếu sẽ vận động tuyên truyền các qui định về chế độ bảo hiểm cháy nổ đến các cơ quan đơn vị Bắt đầu từ năm...
...ngày 04/04/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy cũng như các quy định của Luật Xây dựng mới ban hành chúng tôi đề xuất một số giải pháp đối với công tác kiểm định chất lượng hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy đối với các công trình xây dựng...
...21 cao ốc xây dựng trước 1975 và đến nay hầu như không có các giải pháp an toàn PCCC Kế đến là 47 cao ốc xây dựng từ 1975 1996 thời điểm chưa ban hành Tiêu chuẩn PCCC đối với NCT tuy có hiện đại hơn nhưng cũng chưa đảm bảo đầy đủ các giải pháp an toàn PCCC Một số vụ cháy cao ốc gần đây tại...