Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
...thích hợp với các điều kiện môi trường, mang tính chấtsử dụng và đặc điểm kiến trúc công trình cũng như các yếu cầu vềkỹ thuật an toàn và phòng chống cháy ở những nơi có nguy hiểm vềcháy phải theo các yêu cầu ở Bảng 2:  ...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 4
...sẽ được ống hút vào máy bơm. Việc xây dựng cũng như khai thác công trình lấy nước lòng sông phức tạp hơn loại bờ mà tính an toàn của nó lại kém hơn, vì khó quan trắc nút lấy nước và đường dẫn nước dễ bị đọng rác. Do vậy nó được xây dựng với trạm bơm...
...Công ty cũng thực hiện tốt Luật PCCC và qui chế PCCC của Tổng công ty xăng dầu Việt nam Công ty xăng dầu khu vực II đã đảm bảo an toàn PCCC nâng cao chất lượng nguồn nhân lực coi đây là chất lượng nguồn nhân lực là động lực phát triển Công ty Với phương châm...
...nghiệp tính sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ trong việc chữa cháy hướng dẫn thoát nạn an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra Phòng Cảnh sát PC&CC quận 4 xây dựng và triển khai kế hoạch số 572/KH-PCQ.4-HDKT ngày 09/9/2011 về việc kiểm...