Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...rò rỉ. Phương pháp khảo sát âm thanh đã được thực hiện từ xa xưa và vẫn có vị trí hàng đầu trong việc phát hiện rò rỉ. Tuy nhiên, để công tác này đạt kết quả cao, không những có thiết bị chất lượng cao mà cần phải có những người “thợ dò” kinh nghiệm cũng như điều kiện làm việc không bình...