Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...Cấp nước Gia Định, vốn làm việc liên tục và chuyên về công tác dò bể đêm từ thời Sài Gòn Thủy cục trước năm 1975.Nói tóm lại, để công tác khảo sát rò rỉ đạt hiệu quả, tức dò tìm đúng dòng nước rò rỉ, đòi hỏi không những là công nhân có kiến thức về ngành nước mà còn phải có kinh nghiệm trong...