Skins

Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu cấp thoát nước ctrình dân dụng

Cập nhật : 17/06/2011 09:12

TCXD-33-1985

Tác giả T-M J.S.C (tmvietnam@gmail.com) lượt xem 4432 lượt down 1470
TCXD-33-1985
TCXD-33-1985
Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình -
Tiêu chuẩn thiết kế
Water supply - External networks and facilities - Design standard 1. Chỉ dẫn chung
1.1. Tiêu chuẩn nμy được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các hệ
thống cấp nước đô thị, các điểm dân cư, các xí nghiệp công nghiệp vụ nông nghiệp.
Ghi chú:
1- Khi thiết kế các hệ thống cấp n|ớc còn phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan khác
đã được Nhà nước ban hành.
2- Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy lấy theo TCVN 2622: 1995

Tải file xem chi tiết

Tải về

Từ site PCCC , Giải pháp thông minh , M&E :
(Dung lượng: 2.29 MB)

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M J.S.C (tmvietnam@gmail.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 21/10/2012 19:50
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    1470
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận