Skins

Kiểm định phương tiện Phòng cháy chữa cháy

Gửi lên: 10/04/2011 20:19

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ mục XX Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về “ Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy”

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2840 Đã tải về 156

Gửi lên: 10/04/2011 17:51

Danh mục phương tiện có yêu cầu kiểm định

Danh mục phương tiện có yêu cầu kiểm định (phương tiện chữa cháy đường không, đường bộ, đường sắt, đường thủy, các loại máy bơm dùng trong chữa cháy…)

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 3211 Đã tải về 160