Skins

Bộ thủ tục hành chính về PCCC

Cập nhật : 21/03/2013 12:42

Thủ tục Cấp biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy

Tác giả PCCC (mail@tmpccc.com) lượt xem 1879 lượt down 4
Thủ tục Cấp biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy - Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức và cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Đại diện của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đại diện đơn vị thi công đã được Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy có mặt tham gia kiểm tra, đồng thời chủ đầu tư có thể mời các thành phần khác có liên quan trực tiếp tham gia nếu thấy cần thiết sau khi nhận được thông báo của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố (chậm nhất 03 ngày trước khi kiểm tra).
Bước 3: Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản. Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan kiểm tra đã nêu trong biên bản.
Thời gian:Buổi sáng từ 7giờ 30 đến 11giờ 30, buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày lễ nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại địa điểm thi công và trụ sở của chủ đầu tư đơn vị thi công.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy;
+ Các chứng chỉ, tài liệu cần thiết liên quan đến chất lượng thi công, lắp đặt các thiết bị phòng cháy và chữa cháy.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:
Lập biên bản kiểm tra thi công ngay sau khi hoàn thành kiểm tra thi công về phòng cháy, chữa cháy.
- Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh. (trừ các các công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an nghiệm thu, quy định tại điểm a, khoản 5, mục VI, Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ).
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Phòng Cảnh phòng cháy và chữa cháy quận - huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật số 27/2001-QH10, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001. Ngày có hiệu lực: 04/10/2001;
* Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Ngày có hiệu lực 16/5/2003.
* Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 / 3 /2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ. Ngày có hiệu lực 24/5/2004.
 

Tải về

Từ site PCCC , Giải pháp thông minh , M&E :
(Dung lượng: 26.50 KB)

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: PCCC (mail@tmpccc.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 21/03/2013 13:05
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    4
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận