Đầu báo dùng cho máy lạnh trung tâm: DH-98
Đăng ngày 13-04-2011 Lúc 07:25'- 4815 Lượt xem
Giá: 162 USD / 1 Bộ

STANDARD FEATURES