Đầu báo dùng cho máy lạnh trung tâm: DH-98
Đăng ngày 13-04-2011 Lúc 08:25'- 4884 Lượt xem
Giá: 162 USD / 1 Bộ

STANDARD FEATURES