Bộ ghi và gửi lời nhắn qua điện thoại
Đăng ngày 12-04-2011 Lúc 01:54'- 4803 Lượt xem
Giá: 65 USD / 1 Bộ

Bộ ghi và gửi lời nhắn qua điện thọai

- Sử dụng với Matrix 6 và Matrix 832

- Có thể lập trình tới 8 lời nhắn riêng biệt ứng với một trong 8 tình huống Báo
động, Khẩn cấp, Báo cháy, Cấp cứu, Bảo trì, Đóng/mở hệ thống, Khẳng định báo
động và Khóa zone

- Mỗi lời nhắn dài tối đa 8 giây

- Phím ghi/đọc và lựa chọn lời nhắn trên board

- Hiễn thị bằng LED 7 đọan - Có sẵn micro và loa để ghi và nghe lại lời nhắn