Binh Chữa Cháy Tự Động 8kg
Đăng ngày 13-04-2011 Lúc 12:38'- 4252 Lượt xem
Giá: 38 USD / 1 Bộ

Detailed Product Description Specifications:


1) Capacity: 4.5, 6.0, 12kg

2) Working propellant: 1.2MPa

3) Working pressure: 14bar

4) Test pressure: 27bar

5) Discharge time: = 8sec, = 9s, = 10sec

6) Test propellant: 25bar

7) Temperature rating: +68°C

8) Diameter: 270, 300, 340mm Outer packing: Dimensions: 32 x 32 x 29cm, 35 x 35
x 29.5cm, 39 x 39 x 36cm