Máy bơm chữa cháy T-M động cơ Diesel
Đăng ngày 13-04-2011 Lúc 12:25'- 4936 Lượt xem
Giá: 1 USD / 1 Bộ

- Sử dụng động cơ Hyundai - Made in Korea

- Lưu lượng: 30 - 240 m3/h

- Cột áp: 84 - 66 m.


Engine General Specificatuon

· Type: 2 or 4 cylinders natural aspiration diesel.

· Cooling method: Water cool.

· No of Cylinder: 2 or 4 in line.

· Combustion chambel type: Swirl chamber type.