Họng tiếp nước Eversafe
Đăng ngày 13-05-2013 Lúc 11:02'- 4241 Lượt xem
Giá: 1 USD / 1 Bộ
Thiết bị cấp nước, tiếp nước cho bồn nước chữa cháy, hoặc tiếp chữa cháy trực tiếp. Thường được đặt phía ngoài gần nơi xe cứu hỏa có thế tiếp nước được

 

- Họng có cấu tạo là van 1 chiều, đầu vào D65, đầu ra mặt bích DN90 nối với ống nước PCCC nối vào bồn nước dự trữ chữa cháy, hoặc nối vào hệ thống ống chữa cháy.

- Họng tiếp nước kiểu Eversafe Mã Lai, có 2 loại 2 nhánh và loại 4 nhánh

Họng tiếp nước 4 cửa kiểu Mã Lai

Kiểu 4 nhánh Eversafe