Đầu phun sprinkler Tyco (gắn tường)
Đăng ngày 18-04-2013 Lúc 05:26'- 3126 Lượt xem
Giá: 1 USD / 1 Bộ
Gắn cạnh từơng quay ngang và quay dọc (Horizontal and Vertical Sidewall Sprinklers)
Thời gian đáp ứng tiêu chuẩn (Standard Response), diện tích bảo vệ tiêu chuẩn (Standard Coverage)

SIN code: 

TY3351 - Horizontal

TY3451 - Vertical