Đầu dò nhiệt 881
Đăng ngày 11-05-2011 Lúc 11:50'- 6221 Lượt xem
Giá: 18 USD / 1 Cái

Dùng kết hợp với trung tâm báo cháy, cảm ứng nhiệt.
Xuất xứ : System Sensor - Mỹ.

Bảo hành: 12 tháng
Nguồn: DC 24V