Trụ cứu hỏa TR83
Đăng ngày 16-04-2011 Lúc 04:22'- 5041 Lượt xem
Giá: 399 USD / 1 Bộ
Mã sản phẩm: Tr83
Hãng sản xuất: Quốc phòng
Xuất xứ: Việt Nam
 
Trụ cứu hỏa TCVN6397:1998 có giấy chứng nhận Cục của  Cục Cảnh sát PCCC

Áp suất làm việc : 10kg/cm2
Đường kính trong thân trụ : 125mm
Chiều cao nâng van : 30mm
Chiều cao trụ nước : 1175mm
Đường kính họng ra 
    Họng lớn : 110mm
    Họng nhỏ : 69mm
Đường kính vòng tròn tâm lỗ bắt bulon : 280
Đường kính lỗ băt bu lon : 22mm
Khối lượng trụ : 150kg