Kim thu sét Stormaster ESE60
Đăng ngày 12-04-2011 Lúc 12:18'- 3599 Lượt xem
Giá: 800 USD / 1 Bộ

- Bán kính bảo vệ 107m